Uzly spojovací | Rybářské potřeby

 
Registrace
 
 
 

Na úvod » Rybářské Uzly » Uzly spojovací

Uzly spojovací

Spojovací uzel (Grinner, uni–uni)

Spojovací uzel (Grinner, uni–uni)

Spojovací uzel (Grinner, uni–uni)

Uzel slouží pro navázání šňůry PowerPro a monofilních vlasců srovnatelného průměru.
1. Natáhněte souběžně šňůru PowerPro a monofilní vlasec tak, aby v každém směru zůstal volný asi 30 cm konec.
2. Na volném konci monofilního vlasce udělejte smyčku kolem vlasce i šňůry, pak protáhněte volný konec smyčkou a omotejte ji 5× či 6×. Jakmile se přesvědčíte o tom, že vlasec je pravidelně omotán otočku vedle otočky, zatáhněte za volný konec a uzel dotáhněte.
3. Stejným postupem jako v předchozím kroku (bod 2) vytvořte smyčku a volným konem šňůry PowerPro proveďte omotání, tentokrát 7× či 8×.
4. Uzly dotáhněte pevně k sobě.
5. Odřízněte zbytek šňůry PowerPro a vlasce tak, aby z volného konce vždy zůstaly asi 3 mm.

 

Zpětný Albright uzel


Zpětný Albright uzel

 Zpětný Albright uzel


Snadný uzel, sloužící pro navázání šňůry PowerPro a monofilního vlasce většího průměru.
1. Zdvojený konec šňůry omotejte 10x až 12x kolem monofilního vlascetak, aby zůstala smyčka o velikosti přibližně 1,5 cm. Smyčku orientujte obráceně, pryč od volného konce monofilního vlasce.
2. Protáhněte volný konec monofilního vlasce smyčkou, vytvořenou ze šňůry Power Pro.
3. Zatáhněte oba konce do uzlu, čímž zároveň zatáhnete ovinutou smyčku.
4. Navažte uzávěr (postup naleznete na protější straně dole).

 

Uzel Albright s uzávěrem


Uzel Albright s uzávěrem

 Uzel Albright s uzávěrem

Silnější uzel, sloužící pro navázání šňůry PowerPro k monofilnímu vlasci většího průměru.
1. Vytvořte smyčku na konci monofilního vlákna a tuto smyčku držte v prstech levé ruky. Ze zhruba 70cm konce pletené šňůry vytvořte zdvojený asi 35cm konec. Protáhněte jej smyčkou monofilního vlasce.
2. Oviňte šňůru PowerPro volně kolem špičky prstu levé ruky, ve které držíte smyčku monovlasce, a pak šňůru PowerPro ovinujte kolem ní a očka. Ovinutí proveďte asi 20x nebo 25x. Vinutí provádějte od ruky ke konci smyčky, přitom dbejte na to, aby se jednotlivé otočky šňůry kladly jedna vedle druhé.
3. Protáhněte šňůru PowerPro zpátky smyčkou tak, aby vylezla na stejné straně smyčky, kterou do ní vstupovala.
4. Navlhčete šňůru PowerPro. Zatáhněte postupně za pevný a za volný konec šňůry tak, že stáhnete ovin očka. Posuňte jej na konec smyčky.
5. Zatáhněte za oba pevné konce šňůry a vlasce, čímž zatáhnete uzel. Buďte opatrní! Při dotažení použijte kleště s chráněnými měkkými čelistmi, nebo alespoň silné rukavice. Zatáhněte za oba pevné konce, abyste se ujistili, že je uzel důkladně utažený.

UzLock-(2).jpgávěr
Slouží k zakončení Albrightova nebo zpětného Albrightova uzlu, aby nedošlo k rozvázání uzlu a jeho sklouznutí z vlasce.
1. Vytvořte smyčku z volného konce šňůry PowerPro kolem natažené šňůry.Pak volný konec šňůry třikrát protáhněte smyčkou.
2. Zatáhněte za volný konec, abyste otočky utáhli. Zbytek volného konce odřízněte.